BETA

14.08.2015

03:21

נושאים חמים

"אנליסט": החלטת הממשלה שהובילה לזיהום אוויר והפסד כספי

בנק ישראל קבע שלא הייתה הצדקה כלכלית להפסיק את פרויקט גריטת המכוניות שעזר להפחית את זיהום האוויר, אבל בסופו של דבר הוחלט לבטלו. בעקבות כך, נכון להיום ישנן על הכביש 60 אלף מכוניות ממודל 95. אז מי אשם בכך שהפרויקט הלא יקר שמצמצם את הסכנה על הכביש, נגרט בעצמו בספרי התקציב?