BETA

משרד האוצר נכנע - תקציב המדינה יחרוג מהיעד ב-6 מיליארד שקל

הגדלת תקציב הביטחון וההסכמים הקואליציוניים גרמו לחריגה בתקציב המדינה שגדל ב-4.4 אחוזים וכעת יצטרכו השר כחלון ופקידי משרדו למצוא לכך פתרון. במקרה של הכנסות נמוכות מהצפוי במיסים, הממשלה החדשה של כחלון-נתניהו תמצא את עצמה בבור תקציבי ושר האוצר ופקידי משרדו יצטרכו למצוא לכך פתרון - ייתכן שבאמצעות העלאת מיסים, או קיצוץ

רק לפני ארבעה ימים אישרה הממשלה תקציב לשנתיים והערב (ראשון) מתברר שהוא כבר חורג מהמסגרת שנקבעה מראש. הגדלת תקציב הביטחון בארבעה מיליארד שקלים וההסכמים הקואליציוניים, גרמו לחריגה בתקציב המדינה שגדל ב-4.4 אחוזים.

 

במספרים פשוטים מדובר בשישה מיליארד שקלים חריגה, אותה האוצר לא צפה וכעת יאלצו במשרדו של כחלון למצוא תשובה להוצאות היתר הגדולות. במקרה של הכנסות נמוכות מהצפוי במיסים, הממשלה החדשה של כחלון-נתניהו תמצא את עצמה בבור גדול.

 

בין אם מתכנון לקוי ובין בשל כניעה ללחצים פוליטיים, הפקידים במשרד האוצר יאלצו לחשוב מחדש על התקציב וזאת רק ארבעה ימים אחרי שאושר בממשלה. השרים מצדם יצטרכו לחשוב איך הם מונעים את הבור בתקציב המדינה כשהאפשרויות הן: הטלת מיסים חדשים, הגדלת הגרעון, או אולי לתכנן תקציב חדש לגמרי.