BETA

מציל חיים: גשר מוצא יחליף את המחלף הקטלני

נהגים רבים איבדו את השליטה בעקומת הכביש החדה שבאזור מבשרת ציון והיו מעורבים בתאונות דרכים. בימים אלה משלימים את בניית הגשר, באחד מהשלבים המורכבים של פרויקט הרחבת כביש 1