BETA

09.07.2015

01:20

נושאים חמים

קריסת מגה: גל של עליית מחירים בדרך?

בעוד ארבעה ימים ייחרץ גורלה של רשת המזון, כשנושיה יחליטו אם להיענות להצעתה בדבר דחיית תשלום חובותיה – או להותיר אותה בפני קריסה. מלבד עתידם של כ-6,000 עובדים ישירם, צפויים חובות הענק להתגלגל גם לכיס של כל אחד ואחת מאיתנו ברשתות המתחרות