BETA

02.07.2015

23:09

נושאים חמים

פרסום ראשון: גרוניס יבחר את היועץ המשפטי לממשלה הבא

בהחלטה משותפת הכריעו שרת המשפטים איילת שקד ונשיאת בית המשפט העליון מרים נאור כי קודמה בתפקיד של נאור, אשר גרוניס, יבחר את היועץ המשפטי לממשלה הבא. לחדשות 10 נודע כי הוחלט עוד שתהליך הבחירה ישונה כך שכוחה של הממשלה בהחלטה יגדל. בין המועמדים שיוצעו: מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט והשופטת בדימוס הילה גרסטל

פרסום ראשון: שרת המשפטים איילת שקד ונשיאת בית המשפט העליון מרים נאור החליטו היום (חמישי) למנות את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס לעמוד בראש הוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה הבא. כזכור, היועץ המשפטי הנוכחי מסיים את תפקידו בסוף השנה הנוכחית.

 

השרה ונשיאת בית המשפט הגיעו להסכמה כמתחייב בחוק בדבר זהותו של היו"ר וקיבלו את הסכמתו של גרוניס לכהן במשרה. בוועדה יהיו חברים גם נציגים מהכנסת, הממשלה, לשכת עורכי הדין והאקדמיה.

 

לחדשות 10 נודע כי השרה תעמוד על כך שבשונה מתהליך הבחירה בעבר, הוועדה תציג בפני הממשלה שלושה מועמדים כדי שתבחר אחד מתוכם, וזאת כדי להותיר את כוח הבחירה בידי הממשלה.

השמות הידועים כרגע ככאלה שיעלו בפני הוועדה: מזכיר הממשלה הנוכחי אביחי מנדלבליט, שנחשב כמועמדו המועדף של ראש הממשלה, וכן נציבת גוף הביקורת על גופי התביעה השופטת בדימוס הילה גרסטל. האחרונה נחשבת לאהודה בלשכת עורכי הדין וכן בקרב אנשי אקדמיה שמבקרים את גופי התביעה והיועץ המשפטי לממשלה.