BETA

הורי "מחאת הסרדינים" עוברים למגרש המשפטי: ישגרו מכתב לויינשטיין ויעתרו לבג"ץ

ועד ההורים המוחה כנגד בעיית הצפיפות בכיתות מעביר את המאבק לפסים משפטיים. מכתב בנושא ישוגר מחר ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין. בנוסף, תוגש בימים הקרובים עתירה בעניין לבית המשפט העליון