BETA

אסון החתונה: המשטרה שוקלת לפתוח כל תיק בו טיפל המהנדס בשנתיים האחרונות

המשטרה האריכה את מעצרם של שניים מהחשודים בפרשת קריסת הציוד באולם החתונות שביבנה. לטענת המהנדס, לא ידע שגשר התאורה שקרס עולה ויורד בעת שאישר את הצבתו. בדיקת חדשות 10: לא בוצע כל שינוי בגוף התאורה מאז הוקם האולם