BETA

תנאי העבודה המחפירים של הנוער בחופשות הקיץ: "רואים אותם כטרף קל"

בדיקת חדשות 10 של תנאי בני הנוער במקומות עבודה רבים גילתה תשלום רחוק משכר המינימום ושעות עבודה מאוחרות בניגוד לחוק. לדברי ילד הטוען כי נוצל, "הכל הצטבר והגיע עד לסכום של 2,000 שקלים. הרגשתי מושפל". מדריך: מהן הזכויות הקבועות בחוק?