BETA

גם השנה: בירושלים חילונים ישלמו פי שלושה מחרדים עבור קייטנות קיץ

לחדשות 10 נודע כי הסבסוד המסתמן של תוכנית הקייטנות של משרד החינוך צפוי לדרוש מהורים חילונים בירושלים לשלם 900 שקלים עבור קייטנות לילדיהם. זאת, בזמן שחרדים ידרשו לשלם 270 שקלים. עיריית ירושלים: "שעות הפעילות והתכנים שונים, לא ניתן להשוות"