BETA

04.06.2015

00:12

נושאים חמים

הנוער נע ימינה: רק אחד מכל 11 בני נוער מגדיר עצמו כשמאלני

מערכות הבחירות האחרונות משקפות פעם אחר פעם את התזוזה של החברה הישראלית ימינה. סקר מקיף מנסה לבחון כיצד תיראה מפת ההצבעה של דור העתיד של ישראל - והתוצאות חד משמעיות: רק אחד מכל 11 בני נוער מגדיר עצמו כבעל דעות שמאליות. רק אחד מארבעה מתייחס בשלילה לפשעי שנאה - אלו המכונים תג מחיר, ואחד מכל שלושה בלבד שוחח אי פעם עם אדם ערבי

רצח רבין, התרסקות המגעים להסדר בקמפ דיוויד, האינתיפאדה השנייה וגם הקיץ הסוער האחרון - כל אלה עיצבו את העמדות הפוליטיות של בני הנוער כיום.

 

לאחר המהפך של 1977 התחלפו ממשלות ימין ושמאל לסירוגין, אבל מאז ממשלת ברק ב-99' לא ראינו כאן ממשלת שמאל. התקוות של המחנה הזה בבחירות האחרונות התנפצו לפני חודשיים וחצי לרסיסים.

 

סקר של מכון סמית בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה ביקש לבדוק את עמדות בני הנוער לטובת כנס לאוטמן למדיניות החינוך בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה שהתקיים השבוע. 52% השיבו כי הם ימנים, 30% מרכז ורק 9% הגדירו את עצמם שמאלנים.

הפגשנו את מנהיגי העתיד, המדריכים והמדריכות בתנועות הנוער בני עקיבא מצד אחד והשומר הצעיר מצד שני. "שמאלנים הרבה פעמים נתפסים כאנשים רעים, כעוכרי ישראל, שלא צריכים להיות במדינה הזאת", הם סיפרו.

 

והתפיסה החברתית הזאת מחלחלת לתוך הכיתה - אחד מכל תשעה בני נוער ציין שהוחרם או נפגע פיסית או מילולית בעקבות התבטאויות פוליטיות שהשמיע בכיתה, רוב הנפגעים הם שמאלנים.

 

אחד מכל שלושה נערים יהודים מעולם לא שוחח עם נער או נערה ערבים, כמעט מחצית מהתלמידים לא מוכנים ללמוד בכיתה שבה לומדים גם ערבים. רק אחד מכל ארבעה תלמידים מגנה את פעולות "תג מחיר", מחצית מבני הנוער הימנים מצדיקים את המעשים.