BETA

האם בקרוב אופניים חשמליים ידרשו לוחית רישוי?

סכנת האופנים החשמליים מתרחבת מאוד בחודשים האחרונים ובכל יום מגיעים שני נפגעים לבתי החולים ברחבי הארץ בגלל תאונות בהם היו מעורבים. למרות שלפני מספר חודשים נכנסו לתוקף תקנות שהיו אמורות להסדיר את הנושא, הבעיה עדיין לא נפתרה. כעת מנסים במשרד התחבורה למצוא פתרונות, ושוקלים לחייב בעלי אופניים חשמליים בלוחית רישוי וביטוח