BETA

20.05.2015

01:32

נושאים חמים

המציאות המדאיגה של הבגרות במתמטיקה: פחות נבחנים, פערי שכר בהתאם ליחידות

ערב לפני מבחני הבגרות במתמטיקה הראו נתונים כי במהלך העשור האחרון חלה ירידה ניכרת במספר הניגשים לבחינה - מ-15,000 בשנת 2002 לכמחצית. בין הסיבות הידועות: יציאת מורים איכותיים לגמלאות ולחץ מנהלי התיכונים להגדלת אחוז הזכאים. יותר מ-4,000 שקלים בפער השכר הממוצע שבין מסיימי שלוש וחמש יחידות