BETA

08.05.2015

02:53

נושאים חמים

"כבר תרמנו"? אזרחי מעמד הביניים שמקדישים מכספם וזמנם לאחר

מתברר כי למרות שייכותם למעמד הביניים אזרחים לא מעטים מקדישים את חייהם לעזרה לאחר הכרוכה במשאבים. בפרק האחרון בסדרת הכתבות מספרת תושבת ההתנחלות אפרת המסייעת לפלסטינים באזור: "הילדים בכפר רואים לצד שטיפות המוח תרבות אחרת". מתנדבת למען חיילים שנפצעו: "הסיפוק הוא לראות באיזה שיפור הם משתחררים"