BETA

פרסום ראשון: לערן מלכה מידע חדש על מעשי שחיתות נוספים בפרשת רונאל פישר

בין מח"ש לפרקליטיו של קצין המשטרה ערן מלכה, ששירת בעבר בלהב 433, מתקיימים מגעים לגבי מידע חדש בפרשת עו"ד רונאל פישר בנוגע למעשי שחיתות נוספים, חמורים מאלו שנחשפו עד כה, בהם מעורבות דמויות בכירות נוספות. בידי מח"ש נמצאות ראיות אובייקטיביות למידע שנאסף עד כה