BETA

28.04.2015

01:29

נושאים חמים

ארה"ב: האב עקב אחר בתו הקטנה לבית הספר באמצעות רחפן

באנגלית קוראים לזה overprotective – אב אמריקני מטנסי שגילה כי אין באפשרותו ללוות מדי יום את בתו בת השמונה לבית הספר, החליט להפקיד את המשימה כבדת המשקל בידיו של רחפן. רק לנוכח מבטיהם המשתאים של הילדים, הבין מה גודל המבוכה שגרם לה. נשאלת רק השאלה אם לנוכח התפתחות הטכנולוגיה יבחר האב באמצעים משוכללים יותר בהמשך על מנת ללוות את בתו לדייטים