BETA

מה יש בקבלה העיונית שמפחידה את הרבנים ומלהיבה אלפים ברחבי העולם?

הנכנסים לפרדס הקבלה עלולים להשתגע, לאבד את האמונה הטהורה ולהיחשף לעולם דימויים ארוטי וסוער. "הקבלה העיונית", מלהיבה עשרות אלפים ברחבי העולם ומפחידה מאוד את הרבנים. הפרק השלישי בסדרת הכתבות של אבישי בן חיים "הקבלה"