BETA

22.05.2014

00:38

נושאים חמים

החילונים זועמים על כך שעליהם לממן את החרדים, החרדים זועמים מהסיבה ההפוכה

מדו קרב ההאשמות שבין החרדים לחילונים עולה כי ללא פרנסה או כמפרנסים יחידים, עדיין מצליחים החרדים להתקיים בכבוד ולרכוש לעצמם דירות. נס משמיים? פעילים חילונים יטענו שהם חייבים את הכסף המשמש לקיומם למשלם המסים. פעילים חרדים צעירים משיבים אש: "החילונים התרגלו לאורח חיים מסוים, והצריכה המוגברת במשפחות חרדיות מממנת אותו"