BETA

18.11.2015

00:00

נושאים חמים

המקור: אולמרט, אבו מאזן וברק מתייחסים לתהליך המדיני

בעקבות שידור הפרוייקט התיעודי ״סודות שיחות השלום״ מתייצבים כעת שלושת המנהיגים: אהוד אולמרט, אבו מאזן ואהוד ברק ומבקשים למסור את גירסתם לארועים שהתרחשו