BETA

21.09.2015

00:40

נושאים חמים

שנה וחצי אחרי: יו"ר קק"ל אפי שטנצלר מגיב על תחקיר האי-סדרים של "המקור"

במהלך אירוע של צעירי מפלגת העבודה נשאל יושב ראש קק"ל, אפי שטנצלר, על מידע שפורסם בתחקיר "המקור" ולפיו הוא העסיק בארגון את עורכי דינו. לטענתו, "הדברים עברו ועדת ביקורת ונכתב בעניין דו"ח". ואולם, בפועל הועדה שהוקמה לאחרונה לא אישרה את ההעסקה