BETA

03.06.2015

02:11

נושאים חמים

המקור: 02.06.15

הוא נעצר בשדה התעופה בלונדון, והתביעה בארצות הברית הכינה נגדו כתב אישום הכולל סעיפים של הפרת מגבלות הסחר עם איראן. כיצד הפך סוחר מתכת חרדי מבנימינה לכוכבה המפוקפק של פרשת נשק בינלאומית?