BETA

לונדון את קירשנבאום 30.11.17: צרת הביטקוין

מה עושים עם המטבע הדיגיטלי? בעוד ערך הביטקוין משתולל, מדינות רבות מבינות את הצורך ברגולציה - התכנית המלאה