BETA

לונדון את קירשנבאום 27.11.17: שמו להם ברקס

כך קבע ביהמ"ש: מיזם שיתוף הנסיעות 'אובר' לא יצליח להשתרש בישראל, בין היתר כי הפעלתו מעמידה קשיים כגון ביטוח לנוסעים וסיווג הנהג כבעל עסק - התכנית המלאה