BETA

לונדון את קירשנבאום 23.11.17: האמת המרה

כך גנזה תעשיית הסוכר מחקרים נגד "הרעל הלבן": המחקר שנגנז מצטרף לשורה של גילויים בשנים האחרונות על המניפולציות של תעשיית הסוכר - התכנית המלאה