BETA

לונדון את קירשנבאום 21.11.17: סיעוד לכולם?

מה תכלול תוכנית הסיעוד החדשה של הממשלה שתוצע במסגרת שירותי הבריאות והאם היא באמת מיועדת לכלל הציבור הסיעודי? - התכנית המלאה