BETA

לונדון את קירשנבאום 19.11.17: דין והחשבון

לאחר שהתוודה שהתעלל בעציר פלסטיני הפרקליטות קבעה כי לא היו דברים מעולם. הארגון היריב, "אם תרצו", דרש להעמידו לדין - התכנית המלאה