BETA

לונדון את קירשנבאום 16.11.17: תפר לו תיק

המשטרה סגרה את תיק החקירה בעניינו של דובר "שוברים שתיקה" שטען כי היכה פלסטיני קשות בעת מעצר, אחרי שהפלסטיני העיד שהדברים כלל לא התרחשו - התכנית המלאה