BETA

לונדון את קירשנבאום 14.11.17: המבחן הדרוזי

בעקבות הסכסוך בכפר חאדר, שני עקרונות של העדה הדרוזית ניצבים זה מול זה: נאמנות למולדת או נאמנות למשפחה? - התכנית המלאה