BETA

לונדון את קירשנבאום 01.10.17: הלכו הג'ובים?

הממשלה דחתה את ההכרעה בדבר "חוק המשילות" המכונה גם "חוק הג'ובים", המאפשר למנות מישנים למנכ"לי המשרדים הממשלתיים ללא מכרז, ההנמקה - שיפור המשילות - התכנית המלאה