BETA

לונדון את קירשנבאום 28.09.17: פתרון לנכים?

האם הפתרון היחיד למשבר הנכים הוא קצבה מותאמת? מהי הדרך הכי סוציאלית בה הביטוח הלאומי יכול לתעדף את קצבת הקיום? - התכנית המלאה