BETA

לונדון את קירשנבאום 26.09.17: רשיון לרצוח

מה השיקולים הכרוכים במתן רשיונות עבודה לפלסטינים? המפגע שקטל שלושה אנשים החזיק ברשיון כזה - התכנית המלאה