BETA

לונדון את קירשנבאום 19.09.17: העם נגד דת?

בסקר נרחב נמצא כי גוברת ההתנגדות להדתה בבתי הספר הכלליים וכי רוב ניכר תומך בהפרדת הדת מן המדינה ומבקש הכרה בכול סוגי הנישואין - התכנית המלאה