BETA

לונדון את קירשנבאום 18.09.17: מסורבי החיתון

כמעט 7000 אנשים רשומים במאגרי המידע של הרבנות הראשית כמעוכבי חיתון או מסורבי חיתון. את המידע הזה צוברת הרבנות באמצעות קרוביהם המתבקשים לחקירה - התכנית המלאה