BETA

לונדון את קירשנבאום 17.09.17: הדתה משפטית?

הצעת חוק הלאום כוללת פיסקה המחזקת את מעמד המשפט העברי בפסיקותיו של ביהמ"ש. האם זו הדתה, או שמא המקורות היהודיים יעשירו את דעת השופטים? - התכנית המלאה