BETA

לונדון את קירשנבאום 14.09.17: מבחן לגבאי

ועידת מפלגת העבודה היא בעצם מבחנו הפוליטי הראשון של יושב הראש החדש אבי גבאי. מה מצופה מהיו"ר הטרי? - התכנית המלאה