BETA

16.08.2017

22:39

נושאים חמים

לונדון את קירשנבאום 16.08.17: רגב נגד יפו

השרה רגב ביקשה תמיכה משפטית ברצונה למנוע תמיכה כספית ממופעים הפוגעים בשמה הטוב של המדינה. אחד מהמוסדות האלה הוא תיאטרון יפו - התכנית המלאה