BETA

לונדון את קירשנבאום 10.08.17: אתגר האתרוג

מאז נאום רוה"מ אמש, גועשת הרשת רועשת בדבר ה"איתרוג" התקשורתי להם זכו ראשי ממשלה שקידמו תהליך מדיני - התכנית המלאה