BETA

לונדון את קירשנבאום 08.08.17: פאינה מואשמת

כתבי אישום הוגשו נגד אישים מרכזיים במפלגת ישראל ביתנו: השר לשעבר מיסנז'ניקוב, סגנית השר קירשנבאום, מנכ"ל המפלגה לשעבר ואחרים - התכנית המלאה