BETA

לונדון את קירשנבאום 06.08.17: מותר להפגין?

כיצד רמת השחיתות השלטונית משפיעה על הציבור? האם סדרי השלטון מצדיקים או שוללים שלילה עקרונית בהפגנות סביב ביתו של היועץ המשפטי לממשלה? - התכנית המלאה