BETA

לונדון את קירשנבאום 02.08.17: משבר האמוניה

ההסתדרות מאיימת להשבית את המפעלים בדרום הארץ, כדי למנוע את סגירתו של המפעל חיפה כימיקלים ופיטורי עובדיו - התכנית המלאה