BETA

לונדון את קירשנבאום 01.08.17: הר ולא כותל

תשעה באב תשע"ז: כ-1300 יהודים עלו להר הבית ושברו את שיא כל הזמנים בנוכחות יהודית במתחם, מהו התפקיד של האליטה הציונית-דתית בכך? - התכנית המלאה