BETA

לונדון את קירשנבאום 31.07.17: המשמר החקלאי

בשני מעשי הצתה, ביסוד המעלה שבגליל וברביבים שבנגב, הושמדה כמות גדולה מאד של יבולים. מה עושה המשטרה נוכח שכיחותן של גניבות וחבלות במרחב החקלאי? - התכנית המלאה