BETA

לונדון את קירשנבאום 11.06.17: כשר או לא?

לפי בקשת שר החינוך, ניסח הפרופ' אסא כשר מערכת כללים המסייגת את זכותם של המורים באוניברסיטאות לומר בכיתות הלימוד לומר את דעתם בעניינים פוליטיים - התכנית המלאה