BETA

לונדון את קירשנבאום 28.05.17: דו"ח פתולוגי

דו"ח נציב הביקורת על פרקליטות המדינה מגלה כי בכמה מקרים לא מסרו התובעים את מלוא המידע על ממצאי המכון הפתולוגי לידי סנגוריהם של נאשמים - התכנית המלאה