BETA

לונדון את קירשנבאום 14.05.17: יש לנו פיצוח

מתקפת הסייבר הנרחבת ביותר עד כה מבליטה את העובדה שהעולם הוא כפר גלובלי ונשקפות לו סכנות שאיש לא חשב עליהן עד לפני שנים ספורות - התכנית המלאה