BETA

לונדון את קירשנבאום 09.05.17: בעיטת עונש?

בדיונים בקונגרס השנתי של ארגון פיפ"א בבחריין דנים האם יש להעניש את ישראל בהדחה מפני שבליגות הישראליות משחקות שש קבוצות מישובים יהודיים בשטחים הכבושים - התכנית המלאה