BETA

לונדון את קירשנבאום 08.05.17: חפש את האישה

איך מקבלת החברה הצרפתית את הזיווג של הנשיא מקרון עם רעייתו המבוגרת ממנו ב-25 שנה, שהכירו כשזו הייתה מורתו בתיכון, נשואה לבנקאי אמיד ואם לשלושה? - התכנית המלאה