BETA

לונדון את קירשנבאום 30.04.17: הפרס והסערה

קבוצה מקרב חתני פרס ישראל מתנגדת למתן הפרס לדוד בארי העומד בראש עמותת אלע"ד. במה חטא האיש המיישב את כפר השילוח ביהודים וחופר בעיר דוד? - התכנית המלאה