BETA

לונדון את קירשנבאום 26.04.17: עזה במצוקה

הרשות הפלסטינית מייסרת את תושבי עזה ויוצרת מצוקה כלכלית קשה על מנת להכריח את חמאס לשתף פעולה ולקבל במידה מסוימת את שליטתה ברשות - התכנית המלאה