BETA

לונדון את קירשנבאום 20.04.17: כובד השכול

ההתגוששות המילולית בין הורים שכולים לחברי כנסת המחישה עד כמה חזק מעמדו של השכול באתוס הישראלי - התכנית המלאה