BETA

לונדון את קירשנבאום 18.04.17: מיי דה פורס

תרזה מיי הודיעה על כוונתה להקדים את מועד הבחירות לפרלמנט. סקרי דעת הקהל מצביעים על כך שמצב מפלגתה מעולם לא היה טוב יותר - התכנית המלאה